Onderweg? Vandaag.be gaat mobiel!

3 gedeeld

Meest actieve gebruiker van de dag

Rudy De
Vic Van Aelst verwekt kind tijdens proces-Clottemans

comment ik ben 60 maar daar begin ik niet meer aan zulle !!
27 januari om 14:07


Meest gedeeld

‘Mayeur wil fouten bij nationale betoging in doofpot stoppen’ ‘Mayeur wil fouten bij nationale betoging in doofpot stoppen’

Het overleg tussen Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) en de politievakbonden over de oorzaken van de rellen op 6 november is op fikse ruzie uitgedraaid. Bij die rellen raakten 112 agenten gewond. Volgens de politievakbonden NSPV en VSOA zijn die dag grote fouten gemaakt en wil Mayeur die maar niet toegeven. De vergadering van het Hoog Overlegcomité voor de politiediensten, dat vergelijkbaar is met de comités voor preventie en bescherming op het werk, besprak wat er is gebeurd in de marge van de nationale betoging in Brussel. Aan het Zuidstation kwam het toen tot schermutselingen tussen de politie en enkele tientallen amokmakers. Daarbij werden auto’s en gebouwen beschadigd en raakten tientallen agenten en andere personen gewond. Bitse ruzie Over verschillende zaken kon tijdens de vergadering van het overlegcomité onvoldoende duidelijkheid geschapen worden, zegt Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, ‘vooral dan met betrekking tot de directieven die aan de politiediensten zijn gegeven’. Tijdens de vergadering kwam het volgens onze informatie al snel tot een bitse ruzie tussen de burgemeester en Vincent Houssin van de liberale vakbond. Houssin sprak na afloop van een doofpotoperatie en een weigering toe te geven dat er een slechte risicoanalyse werd gemaakt. Onafhankelijk onderzoek Nadat minister Jambon eerder al een onderzoek aankondigde, heeft hij de Algemene Inspectie van de politie nu officieel gevraagd een onderzoek in te stellen naar de richtlijnen die de politiediensten gekregen hebben. Een deskundige moet nu een onafhankelijk rapport opstellen. Binnen twee weken wordt weer samengezeten. ‘Gelet op het aantal gewonden en de schade die is toegebracht, niet alleen aan de burgers, maar ook aan politiemensen, is het noodzakelijk dat volledige klaarheid wordt gebracht over wat er op 6 november is gebeurd, in al zijn aspecten, ook in termen van richtlijnen die al dan niet zijn gegeven’, zegt Jambon. ‘Het is belangrijk om uit dit type van gebeurtenissen alle mogelijke lessen te trekken, om de fysieke integriteit van politiemensen in de uitoefening van hun functies te beschermen en om de veiligheid van alle burgers bij dergelijke evenementen te waarborgen.’
gedeeld door Patrick De Neve, Popleu Theo, Steven Meert en 2 andere personen

Maggie De Block: ‘Knoeien met ziektebriefjes is valsheid in geschrifte' Maggie De Block: ‘Knoeien met ziektebriefjes is valsheid in geschrifte'

Ondanks de budgettaire krapte zal de federale regering de komende jaren nog kunnen investeren in de gezondheidszorg. Dat benadrukte Maggie De Block (Open VLD) woensdag bij de voorstelling van haar beleidsverklaring in de Kamer. De minister van Volksgezondheid wees ook alle dokters nog eens op hun verantwoordelijkheid bij het uitschrijven van ziektebriefjes. 'Daarmee knoeien is valsheid in geschrifte', klonk het. Zoals bekend halveert de regering-Michel de groeinorm voor de gezondheidszorg van drie procent naar anderhalf procent per jaar. 'Maar we werken nog altijd met een groeinorm, niet met een besparingsnorm', zei De Block. Op vijf jaar tijd groeit het budget niet met vijf miljard, maar wel nog altijd met 2,18 miljard. 'En precies omdat we hervormen, vereenvoudigen en verspillingen wegwerken, blijft er nog budget over om te investeren in medische innovatie.' De Block wees alle dokters ook nog eens op hun verantwoordelijkheid bij het uitdelen van ziektebriefjes. 'Je hoeft geen attesten te schrijven die je niet in eer en geweten kan afleveren', aldus de minister. Die nog meegaf dat zij als huisarts dubieuze aanvragen telkens weigerde. Ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg prioriteit Misschien wel de grootste 'werf' voor De Block wordt de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van het ziekenhuislandschap. Ziekenhuizen 'basiszorg' zullen voor complexe ingrepen samenwerken met gespecialiseerde ziekenhuizen, die de patiënt 'de beste zorg voor haar of zijn specifiek probleem', moeten bieden. Een van de prioriteiten voor De Block wordt de geestelijke gezondheidszorg, waar het overgebruik aan medicatie teruggedrongen moet worden en de eerste lijn versterkt, beter gefinancierd en terugbetaald moet worden.      
gedeeld door Agnes Deman, Pee Peeke, Alain Heyrman

Aantal miljardairs met 7% gestegen Aantal miljardairs met 7% gestegen

13% van het globale vermogen van volwassenen is geconcentreerd in 0,004% van de populatie. Dat blijkt uit een nieuwe studie van UBS. Het aantal zeer vermogenden (meer dan 30 miljoen $) lag in 2014 op 211.275. Het onderzoek werd gevoerd door de Zwitserse bank UBS en consultingburau Wealth-X-compiled. Daaruit bleek dat het aantal zeer vermogenden aan een opmars bezig is. 211.275 mensen is een record. Van die mensen zijn 2.325 personen miljardair. Dat is 7,1% meer dan vorig jaar. Experten denken zelfs dat het aantal nog kan stijgen, tot 4.000 in 2020. Zo’n 1 op 35.000 heeft een ultrahoog nettovermogen van minstens 30 miljoen $ (24 miljoen euro). Dat komt neer op 0,004%. De experten hielden daarbij rekening met de financiële en geopolitieke problemen. “De aandelenmarkten zijn volatiel en vertonen sterke prestaties. Dat zorgt ervoor dat de zeer geconcentreerde rijkste groep hun vermogen groeit. Bijgevolg groeit hun invloed en macht op industrieën en sectoren”, staat er te lezen in het rapport. Gemiddeld heeft een ultrarijke persoon een vermogen van 112 miljoen euro, dat is 1,5 miljoen meer dan vorig jaar of een stijging van 77%. De ultrarijken komen vooral uit Noord-Amerika (ongeveer 30%), maar ook Europa telt 25% van de ultrarijken. 23% zijn Aziërs. Opvallend, 87% van de lijst bestaat uit mannen. Meer dan 2/3 heeft zijn eigen vermogen gemaakt. 13% heeft het te danken aan een erfenis, de rest is rijk geworden dankzij een combinatie van de twee. Het kleine percentage vrouwen dat ultrarijk is, is dat meestal dankzij een erfenis. Maar 1/3 heeft het grote vermogen zelf bij elkaar gespaard. De gemiddelde ultrarijke besteedt jaarlijks ongeveer 800.000 euro aan luxegoederen, meldt het rapport.
gedeeld door Maddy Greven

‘Wel geld om oorlog te voeren maar niet om jobs te creëren’ ‘Wel geld om oorlog te voeren maar niet om jobs te creëren’

‘Men vindt altijd geld om oorlog te voeren, wapens te kopen en zonder scrupules financiële operaties te leiden maar er ontbreekt altijd geld om jobs te creëren, te investeren in kennis en om het leefmilieu te beschermen.’ Dat zei paus Franciscus in een videoboodschap aan de deelnemers van een congres over de sociale leer van de Kerk in Verona (Italië), meldde Radio Vaticaan vrijdag. ‘Het ware probleem zijn niet de salarissen, maar de mensen: wij kunnen aan het geld niet vragen wat alleen de mensen kunnen maken of creëren. Op zich genereert het geld geen enkele ontwikkeling. Om vooruitgang te crëeren zijn er mensen nodig die de moed hebben initiatief te nemen’, aldus de kerkleider. ‘De sociale- en economische crisis waarin wij ons bevinden kan ons desoriënteren en ons doen besluiten niets te doen. De bekoring is ons te fixeren op onze eigen situatie en er een excuus in te vinden om de roepstem van de armen niet te horen en blind te zijn voor wie zijn werk verloren heeft. Het risico is dat de onverschilligheid ons blind, doof en stom maakt en dat we enkel aandacht hebben voor onszelf’, stelde de paus.
gedeeld door Eddy Felix

Peumans vraagt extra geld voor Vlaams Parlement Peumans vraagt extra geld voor Vlaams Parlement

Als het van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans afhangt, wordt de dotatie aan het Vlaams Parlement vanaf 2016 opnieuw aangepast aan de reële evolutie van de gezondheidsindex. Onlangs was er commotie rond de besparing die het parlement in 2015 moet doorvoeren. Peumans stelt nu voor om de dotatie vanaf 2016 opnieuw te koppelen aan de gezondheidsindex, zoals ook in de vorige legislatuur het geval was. Het voorstel past in de meerjarenbegroting die het Vlaams Parlement voorbereidt. Begin december buigt het Vlaams Parlement zich over de meerjarenbegroting voor de komende jaren. De vraag is onder meer hoe de dotatie aan het parlement moet evolueren, rekening houdend met de opdrachten van het parlement. En wat zijn de plannen met het bezoekerscentrum in de Lokettenzaal? Eerder raakte bekend dat het parlement stopt met het organiseren van tentoonstellingen in de Lokettenzaal - wegens de hoge kostprijs en de lage bezoekersaantallen - maar het is nog onduidelijk wat de precieze toekomstplannen zijn met het bezoekerscentrum. Andere begrotingskwesties zijn onder meer het personeelsbeleid en het onderhoud van het gebouw. In hoeverre moeten vertrekkende personeelsleden vervangen worden? En welke (onderhouds)werken zijn er nodig aan het gebouw? Zo kampt het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers bijvoorbeeld al langer met een lekkend aircosysteem waardoor er al eens een kantoor onder water komt te staan. De administratie werkt volop voorstellen uit. Wat de dotatie betreft, stelt parlementsvoorzitter Jan Peumans alvast voor om vanaf 2016 de toelage aan het parlement opnieuw te koppelen aan de evolutie van de gezondheidsindex. Recentelijk toonde de parlementsvoorzitter zich misnoegd over de manier waarop de Vlaamse regering het parlement voor 2015 een besparing oplegt. Het parlement had namelijk voor volgend jaar een dotatie van 95 miljoen euro gevraagd, maar krijgt maar 93,2 miljoen euro. Peumans hekelde dat de besparing ‘éénzijdig en zonder overleg’ was opgelegd en ging ervan uit dat het ging om een ‘misverstand’. Minister van Begroting Annemie Turtelboom sprak dat prompt tegen en zei dat van het Vlaams Parlement, net als van alle andere overheidsinstellingen, een inspanning wordt gevraagd.
gedeeld door Farida Tierens, Mathieu Roelands


Zij reageerden afgelopen week het meest


Laatste reacties


_ Jezus De Nazaret
‘40 procent kans dat ebola eind oktober in België is’

Er word wel eens gezegd dat de uitbraak dit virus het werk is een organisatie andere woorden van de mens zelf, wat ik wel weet is dat al deze dingen geschreven staan in de bijbel, lezen we een stukje:Doe met haar wat zij met anderen deed, ja laat haar dubbel boeten. Laat haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf. Geef haar net zo veel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft gegund. Ze zegt bij zichzelf: Ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren! Daarom zullen alle plagen haar...
07 oktober om 09:24

_ Hugo van Payns
Koningin Mathilde trekt naar ebola-gebied

Al maar goed dat er buitenlandse artsen en hulpverleners naar ginder trekken om het trachten in te dijken. Voor hen is het ook levensbedreigend. Dat de koningin daar in gevaar zal komen lijkt me uitgesloten. Voor hetzelfde geld blijft ze mooi thuis. Heel wat inwoners aldaar gaan zich beter op hun gemak voelen met haar aanwezigheid, dat is zeker. Ik zou zeggen chapeau Mathilde!
07 oktober om 08:53

_ Hugo van Payns
‘Nieuwe reclame Gamma is misleidend’

De verzuurde zijn wel de bestuurders van 't stad met Bart als verantwoordelijke. Dat deze stunt van de Gamma geslaagd is, daar valt niet meer over te twijfelen. Foldertjes zijn niet meer nodig nu, heel Vlaanderen weet het ondertussen.
07 oktober om 08:46

_ Mieke Vermeiren
‘Nieuwe reclame Gamma is misleidend’

't Stad had beter eerst langs de gamma gegaan voor een deftig ponton te leggen ...
07 oktober om 08:28

_ Omer Schiffeleers
Koningin Mathilde trekt naar ebola-gebied

Koningin of niet, het is pure zottigheid om onnodig naar gebieden te gaan waar een onbeheersbare dodelijke epedimie uitgebroken is waarvan de nodige kennis ontbreekt om de verspreiding tegen te gaan..
07 oktober om 07:48


Laatst gedeeld

Schatkist brengt staatsbon op tien jaar uit

De schatkist brengt volgende dinsdag een nieuwe staatsbon uit. De looptijd is tien jaar. De rente van de coupons staan op 1,10%.

De staatsbon met een looptijd van tien jaar is een primeur. Traditioneel loopt de obligatie 8 jaar. Om een iets hogere rente te kunnen aanbieden, werd de looptijd verlengd. De vorige, met een rente van 1%, bracht minder dan 10 miljoen euro op.

1,10% is een lage rente, maar te verwachten, gezien de lage rentes op de spaarboekjes. Toch zijn er nog een aantal spaarboekjes, kasbons en termijnrekeningen met een hoger rendement. Of de nieuwe staatsbon meer gaat opbrengen is dus nog maar de vraag.


gedeeld door Nicole Nuyens om 2014-11-21 18:08:59


Peumans vraagt extra geld voor Vlaams Parlement Peumans vraagt extra geld voor Vlaams Parlement

Als het van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans afhangt, wordt de dotatie aan het Vlaams Parlement vanaf 2016 opnieuw aangepast aan de reële evolutie van de gezondheidsindex. Onlangs was er commotie rond de besparing die het parlement in 2015 moet doorvoeren. Peumans stelt nu voor om de dotatie vanaf 2016 opnieuw te koppelen aan de gezondheidsindex, zoals ook in de vorige legislatuur het geval was. Het voorstel past in de meerjarenbegroting die het Vlaams Parlement voorbereidt.

Begin december buigt het Vlaams Parlement zich over de meerjarenbegroting voor de komende jaren. De vraag is onder meer hoe de dotatie aan het parlement moet evolueren, rekening houdend met de opdrachten van het parlement.

En wat zijn de plannen met het bezoekerscentrum in de Lokettenzaal? Eerder raakte bekend dat het parlement stopt met het organiseren van tentoonstellingen in de Lokettenzaal - wegens de hoge kostprijs en de lage bezoekersaantallen - maar het is nog onduidelijk wat de precieze toekomstplannen zijn met het bezoekerscentrum.

Andere begrotingskwesties zijn onder meer het personeelsbeleid en het onderhoud van het gebouw. In hoeverre moeten vertrekkende personeelsleden vervangen worden? En welke (onderhouds)werken zijn er nodig aan het gebouw? Zo kampt het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers bijvoorbeeld al langer met een lekkend aircosysteem waardoor er al eens een kantoor onder water komt te staan.

De administratie werkt volop voorstellen uit. Wat de dotatie betreft, stelt parlementsvoorzitter Jan Peumans alvast voor om vanaf 2016 de toelage aan het parlement opnieuw te koppelen aan de evolutie van de gezondheidsindex.

Recentelijk toonde de parlementsvoorzitter zich misnoegd over de manier waarop de Vlaamse regering het parlement voor 2015 een besparing oplegt. Het parlement had namelijk voor volgend jaar een dotatie van 95 miljoen euro gevraagd, maar krijgt maar 93,2 miljoen euro. Peumans hekelde dat de besparing ‘éénzijdig en zonder overleg’ was opgelegd en ging ervan uit dat het ging om een ‘misverstand’. Minister van Begroting Annemie Turtelboom sprak dat prompt tegen en zei dat van het Vlaams Parlement, net als van alle andere overheidsinstellingen, een inspanning wordt gevraagd.


gedeeld door Farida Tierens om 2014-11-20 21:28:56


Doodstraf voor stenigen van zwangere twintiger

Vier mannen zijn in Pakistan wegens de steniging van een zwangere vrouw ter dood veroordeeld. Het gaat om twee broers, de vader en de ex-verloofde van het slachtoffer. Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank in de Oost-Pakistaanse provinciehoofdstad Lahore woensdag meegedeeld. De mannen hadden de 25-jarige vrouw in mei gedood, nadat ze zonder toestemming van de familie uit liefde met een man was getrouwd.

Vele families in Pakistan zien het als een schending van hun eer als een dochter tegen de wil van de ouders met de man van haar keuze huwt. Vrouwenrechtenorganisaties zoals het Pakistaanse Aurat Foundation schatten dat jaarlijks rond de 1.500 vrouwen onder dat voorwendsel worden gedood.


gedeeld door Rudy van Damme om 2014-11-20 21:06:31